Strategické plánování

Zpracujeme pro vás analytické a strategické rozvojové dokumenty jako jsou plány rozvoje měst a obcí, komunitní plány rozvoje sociálních služeb nebo studie proveditelnosti/využitelnosti a další.

Výhody spolupráce s námi:

 • Zajistíme kompletní zpracování dokumentu včetně všech analýz a dotazníkových šetření.
 • Administrujeme proces strategického plánování. Vedeme jednání pracovních skupin.
 • Přinášíme nestrannost a nezaujatost pohledu "zvenčí".
 • Navrhneme možné financování rozvoje pomocí dotačních titulů.
 • Garantujeme vám profesionální zpracování. Máme mnohaleté zkušenosti, vypracovali jsme již přes 200 analytických a strategických dokumentů a víme, jaké náležitosti musí dokument mít, aby efektivně sloužil svému účelu.

V minulosti jsme zpracovali např. tyto strategické a analytické dokumenty:

 • Program rozvoje Jihočeského kraje
 • Strategické plány rozvoje měst Rudolfov, Č. Velenice, Dačice, Tábor, Volary, Týn n. Vltavou a další
 • Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice
 • Analýza potřebnosti kapacit pobytových sociálních služeb v Jihočeském kraji
 • Analýza potřeb v ORP Písek – terénní a pobytové sociální služby
 • Zmapování potenciálu průmyslových zón v Jihočeském kraji
 • Koncepce rozvoje cestovního ruchu Javorník na Šumavě a okolí
 • Studie o využití kulturního dědictví Hlubocko – Lišovska
 • Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina