Dotační poradenství

Posouzení záměru → Žádost o dotaci → Management projektu

Zjednodušíme vám celý proces od podání žádosti až po závěrečné proplacení dotace a zajištění udržitelnosti vašeho projektu.

Posouzení záměru

 • Posoudíme, zda je dotační financování vašeho projektu reálné.
 • Najdeme pro váš projekt nejvhodnější dotační titul. Posoudíme všechny možnosti od evropských fondů přes grantové programy až po nadace.
 • Upozorníme vás na podmínky přidělení dotace a případná rizika.

Žádost o dotaci

 • Zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme také povinné přílohy (např. studie proveditelnosti).
 • Dbáme na veškerá pravidla a podmínky výzvy. Případná specifika řešíme přímo s vyhlašovatelem výzvy.
 • Doporučíme Vám úpravy projektu, díky kterým bude v maximální možné míře vyhovovat záměru vyhlašované výzvy.
 • Snažíme se nejen o to, aby projekt získal dotaci, ale myslíme také na to, aby byl kvalitně připraven a dobře se vám posléze realizoval.

Management projektu

 • Pomůžeme vám s administrací a finanční dokumentací projektu.
 • Zpracujeme monitorovací zprávy i žádosti o platbu.
 • Předpřipravíme či zkontrolujeme dokumentaci k výběrovým řízením.
 • Zpracujeme hlášení o změnách projektu. Pomůžeme vám s řešením nestandardních situací.
 • Pomůžeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace a dalších institucí.
 • Dbáme na prevenci chyb, které by vedly k vrácení dotace kvůli nedodržení formálních náležitostí.
 • Jsme tu pro vás také po celou dobu udržitelnosti projektu.