Výběr z referencí

Programy 2014–2020 (IROP, OPPIK, OPZ, OPVVV)

Kraje/ města/ obce:

 • Obec Včelná - Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná, IROP, 2016
 • Městys Kolinec - Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec, IROP, 2016
 • Jihočeský kraj - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, OP VVV, 2015
 • Jihočeský kraj - Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny, IROP, 2016
 • Jihočeský kraj - Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč, IROP, 2016
 • Jihočeský kraj - Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře, IROP, 2016

Podnikatelé:

 • JIRI MODELS a.s. - Rozšíření exportních trhů V., OPPIK Marketing, 2016
 • Nemocnice České Budějovice, a.s. - Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., IROP, 2016
 • INVESTIX a.s. - Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s., OPZ 2016
 • JIRI MODELS a.s. - Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti JIRI MODELS a.s., OPZ, 2016
 • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. - Přestupní terminál Český Krumlov, IROP, 2016
 • Nemocnice Prachatice, a.s. - Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s., IROP, 2016
 • Nemocnice Český Krumlov, a.s. - Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s., IROP, 2016
 • TLV s.r.o. - Realizace portálu pro satelitní sledování vozidel společností TLV s.r.o., OP PIK, 2015
 • JIRI MODELS a.s. - Rozšíření exportních trhů IV, OP PIK, 2015
 • KAMA TECH spol. s r.o. - Nové technologie pro společnost KAMA TECH spol. s r.o., OP PIK, 2015

Nestátní neziskové organizace:

 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov - Multifunkční centrum zájmového vzdělávání, IROP, 2017
 • Základní škola Prachatice, Vodňanská - Půdní vestavba a vybudování učebny fyziky a chemie, IROP, 2016
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka - Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu, IROP, 2016
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka - Zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240, OP VVV, 2016
 • Mateřská škola Prachatice - Zvýšení kvality vzdělávání v Mateřské škole Prachatice, OP VVV, 2016
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka - Škola pro všechny, OP VVV, 2015

Analytické, strategické a koncepční práce

Kraje/ samospráva:

 • Jihočeský kraj - Hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje - analýza problémů a potřeb, 2014
 • Jihočeský kraj - Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014-2020, 2011-2013
 • Kraj Vysočina - Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020, 2013-2014

Města/ obce:

 • Město Dačice - Strategický plán rozvoje města Dačice (2016–2025, s výhledem do roku 2030), 2015-2016
 • Obec Větřní - Analýza možností využití objektu bývalého hotelu Golf v obci Větřní pro zajištění pobytových sociálních služeb, 2015
 • Město Týn nad Vltavou - Strategický plán rozvoje města Týn nad Vltavou na období 2016–2022, 2015
 • Statutární město České Budějovice - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 2014-2020, 2014-2015
 • Město Volary - Strategický plán rozvoje města Volary pro období let 2014 až 2020, 2014

Podnikatelé:

 • Atelier A8000 spol. s r.o. - Analýza vybraných ukazatelů obce Loučovice v demografické, sociální a hospodářské oblasti, 2015

Nestátní neziskové organizace:

 • Nadační fond Karla Klostermanna - Koncepce rozvoje cestovního ruchu Javorník na Šumavě a okolí, 2012
 • Jihočeská Silva Nortica - Studie – trh práce ve vazbě na technické vzdělávání na území Euroregionu Silva Nortica, 2010
 • Českomoravská konfederace odborových svazů - Analýza aktuální situace v zaměstnanosti Jihočeského kraje se zaměřením na mladé 15-24 let a starší 50-64 let, 2010
 • Sdružení pohraničních obcí a měst okrasu Jindřichův Hradec - aktualizace Rozvojové strategie Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec, 2009

Projektový management

Města/ obce:

 • Městys Kolinec - Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec, IROP, 2017 - dosud
 • Obec Včelná - Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná, IROP, 2015 - dosud

Podnikatelé:

 • NVESTIX a.s. - Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s., OPZP, 2017 - dosud
 • TLV s.r.o. - Realizace portálu pro satelitní sledování vozidel společností TLV s.r.o., OP PIK, 2015-2017
 • Nemocnice České Budějovice a.s. - Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., IROP, 2016 - dosud
 • JIRI MODELS a.s. - Rozšíření exportních trhů IV, OP PIK, 2016-2017
 • KAMA TECH spol. s r.o. - Nové technologie pro společnost KAMA TECH spol. s r.o., OP PIK, 2016-2017
 • Nemocnice České Budějovice a.s. - Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nem. Č. Budějovice II, IOP 2014-2015
 • Nemocnice České Budějovice a.s. - Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nem. Č. Budějovice, IOP, 2014-2015

Nestátní neziskové organizace:

 • DialogCB, z.s. - DIALOG - podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb, OP LZZ, 2014-2015
 • Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v DS Vysoké Mýto, OP LZZ Oblast podpory 3.1, 2011–2013
 • Jihočeská rozvojová o.p.s. - Aktivně za prací II, OP LZZ Oblast podpory 3.3, 2010-2012
 • Cisterciácké opatství Vyšší Brod - Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko / jižní Čechy, část II. (realizace), OP PS ČR-AT Prioritní osa 1, 2011-2014

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Kraje/ samospráva:

 • Město České Velenice - Česko - rakouské komunitní centrum, 2014-2015
 • Jihočeský kraj - Modernizace silnice II/152 mezi hraničními přechody Slavonice - Fratres a Nová Bystřice - Grametten - 1.etapa, 2013

Nestátní neziskové organizace:

 • Jihočeská rozvojová o.p.s. - Iniciativa 50+, 2016
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Matematickou cestou k technice (MatemaTech), 2016
 • Cisterciácké opatství Vyšší Brod - Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko / jižní Čechy, část II. (realizace), 2011-2014
 • Jihočeská rozvojová o.p.s. - Přeshraniční trh práce v oblasti turismus/cestovní ruch/gastronomie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, 2012

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Nestátní neziskové organizace:

 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická - Technické vzdělávání přes hranice, 2017
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická - Podpora odborného technického vzdělávání přes hranice, 2012
 • Muzeum středního Pootaví - Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese, 2010-2012
 • TURISMA o.s. - Rozvoj přeshraniční sportovní spolupráce - sjezdové lyžování, 2012

Operační program Životní prostředí

Města/ obce:

 • Město Rudolfov - Kompostéry pro domácnosti ve městě Rudolfov, 2015
 • Obec Kyjovice - Realizace energetických úspor budovy Mateřské školy v Kyjovicích, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012
 • Městys Katovice - Energetické úspory v ZŠ Katovice, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012
 • Město Budišov nad Budišovkou - Zateplení MŠ Budišov nad Budišovkou, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012

Nestátní neziskové organizace:

 • Mateřská škola Prachatice - Učíme se v zahradě, 2015
 • Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace - Zateplení budovy střediska Domu dětí a mládeže na ul. Podroužkova 1663 v Ostravě-Porubě, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012


Programy 2007–2013

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Kraje/města/ obce:

 • Město Rudolfov - Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově / Rekonstrukce ulice Pod Svahem v Rudolfově / Rekonstrukce ulice Na Spojce, Rudolfov, 2014
 • Město Trhové Sviny - Výstavba místní komunikace Todně, 2014
 • Město Strakonice - Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích, 2013
 • Jihočeský kraj - Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9), 2014
 • Obec Ostrovec - Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec, 2013

Podnikatelé:

 • Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. - Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice, Oblast podpory 3.1, 2012

Nestátní neziskové organizace:

 • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu - Modernizace Kuchařského studia a odborné učebny, 2014
 • Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice - Vzdělávání v 21. století - interaktivně, 2014
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice - Modernizace vzdělávání v technických oborech, 2014
 • Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova - Moderní výuka přírodních věd na gymnáziu, 2014

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podnikatelé:

 • Employment Service, a.s. - Pro práce – aktivní asistence, 2014
 • MOTOR JIKOV Group a.s. - Nová koncepce profesního vzdělávání zaměstnanců MOTOR JIKOV Group, Oblast podpory 1.1., 2013-2015
 • MOSER a.s. - Prohloubení řemeslných dovedností zaměstnanců společnosti MOSER, a.s. v rámci specifického vzdělávání, Oblast podpory 1.1., 2013-2014
 • ZEELANDIA s.r.o. - ZEELANDIA - vzděláváním k vyšší profesionalitě, Oblast podpory 1.1, 2010-2012

Nestátní neziskové organizace:

 • Dialog CB z.s. - Dialog – podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb / projektový management, 2015
 • Jihočeská rozvojová o.p.s. - Mám co nabídnout?! Podpora rovných příležitostí osob 50+, 2014
 • Ledax o.p.s. - Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s., 2013
 • Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - Další vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto, 2013

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kraje/ samospráva:

 • Jihočeský kraj - Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, Oblast podpory 1.1, 2013

Nestátní neziskové organizace:

 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická - Podpora výuky cizích jazyků na SPŠ automobilní, 2015
 • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky školy, 2015
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická - Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji / projektový management, 2013-2015
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická - Další vzdělávání pracovníků ve strojírenství a autoprůmyslu, Oblast podpory 3.2, 2013-2015
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec - Podpora technických oborů, Oblast podpory 1.1, 2012-2014
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka - Příroda je život, Oblast podpory 1.1, 2011-2012
 • Střední škola Vimperk - Soubor inovativních metod popularizujících odborné vzdělávání, 2013

Operační program Podnikání a inovace

Podnikatelé:

 • SANTAL spol. s.r.o. - Rekonstrukce a dostavba výrobního areálu, OPPI Nemovitosti, 2013
 • JIRI MODELS a.s. - Rozšíření exportních trhů 3, OPPI Marketing, 2013
 • Krumlovský mlýn a.s. - MVE Jelení lávka II Český Krumlov, OPPI Ekoenergie, 2012
 • JIRI MODELS a.s. - Rozšíření exportních trhů 3 (+ následné poradenství), OPPI Marketing, 2012
 • JIRI MODELS a.s. - Vývoj a implementace nových modulů a zefektivnění stávajících procesů ve společnosti JIRI MODELS(+ následné poradenství), OPPI ICT v podnicích, 2012-2014
 • EccECOCARE spol. s r.o. - Zavedení inovativních metod řezání pro inovaci výrobního procesu na výrobu patentovaného produktu OILMAXX, OPPI Inovace, 2012
 • MOTOR JIKOV Slévárna a.s. - Vybavení technologického vývojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s.(+ následné poradenství), OPPI Potenciál, 2011
 • Employment Service, a.s. - Školicí středisko Employment Service, a.s. (+ následné poradenství), OPPI Školicí střediska, 2011
 • TEMS s.r.o. - Školicí středisko TEMS s.r.o., OPPI Školicí střediska, 2011
 • JIRI MODELS a.s. - Rozšíření exportních trhů 2 (+ následné poradenství), OPPI Marketing, 2011
 • KERN-LIEBERS CR s.r.o. - Poradenství k projektu: Inovace speciálních strojírenských dílů pro automob. průmysl, OPPI Inovace, 2011–2013