Sociální služba a zdravotnická organizace

Zde najdete přehled dotačních příležitostí v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v aktuálním programovacím období 2021-2027. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Vedle žádostí o dotace pro vás zpracujeme také strategické dokumenty, jako jsou plány rozvoje sociálních a doprovodných služeb. Úvodní konzultace je u nás zdarma.

Dotace na sociální služby

Provoz a fungování registrovaných sociálních služeb, podpora investičních akcí – výstavby, rekonstrukce a modernizace budov pro sociální služby, řešení bezbariérovosti budov, výstavba komunitních domů, pečovatelských bytů, podpora rozvoje materiálně technické základny sociálních služeb, nákup vybavení a pomůcek.

Dotace na rozvoj a plánování služeb

Analýzy současného stavu sociálních služeb a možností rozvoje, podpora plánování sociálních a navazujících služeb ve zvoleném území, vytváření komunitních plánů, katalogů poskytovatelů služeb, podpora procesů v sociálních službách, transformace pobytových služeb.

Dotace ve zdravotnictví

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách, zvýšení kvality poskytování specializované a návazné péče, infrastruktura zdravotnické péče, podpora bezpečnostních opatření, informačních systémů, eHEALTH.

Dotace na vzdělávání pracovníků

Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků, vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v akreditovaných kurzech, další profesní vzdělávání.

Dotace na sociální integraci a další témata v sociální oblasti

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit – sociální podnik, environmentální sociální podnik, zachování pracovních míst, integrace osob ze znevýhodněných skupin, deinstitualizace sociálních služeb, podpora vzniku dětských skupin, mikrojeslí a péče o předškolní děti, podpora sociálního začleňování vybraných skupin, podpora zaměstnanosti.