Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Reference | KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Reference

 

Reference

středa, 15. března 2017

Od roku 2003 podala společnost KP projekt s.r.o. pro své klienty přes 900 projektových žádostí (oblast strukturálních fondů EU, krajské granty, dotační programy ministerstev a ostatní veřejné zdroje) a na sto analytických a koncepčních prací (studie proveditelnosti, strategické dokumenty, komunitní plány apod.).

Kontaktujte nás

 

Programy 2014 – 2020 (IROP, OPPIK, OPZ, OPVVV)

Kraje/města/obce:

 • Obec Včelná
  Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná, IROP, 2016
 • Městys Kolinec
  Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec, IROP, 2016
 • Jihočeský kraj
  Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, OP VVV, 2015
 • Jihočeský kraj
  Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny, IROP, 2016
 • Jihočeský kraj
  Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč, IROP, 2016
 • Jihočeský kraj
  Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře, IROP, 2016

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Podnikatelé:

 • JIRI MODELS a.s.
  Rozšíření exportních trhů V., OPPIK Marketing, 2016
 • Nemocnice České Budějovice, a.s.
  Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., IROP, 2016
 • INVESTIX a.s.
  Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s., OPZ 2016
 • JIRI MODELS a.s.
  Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti JIRI MODELS a.s., OPZ, 2016
 • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o.
  Přestupní terminál Český Krumlov, IROP, 2016
 • Nemocnice Prachatice, a.s.
  Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s., IROP, 2016
 • Nemocnice Český Krumlov, a.s.
  Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s., IROP, 2016
 • TLV s.r.o.
  Realizace portálu pro satelitní sledování vozidel společností TLV s.r.o., OP PIK, 2015
 • JIRI MODELS a.s.
  Rozšíření exportních trhů IV, OP PIK, 2015
 • KAMA TECH spol. s r.o.
  Nové technologie pro společnost KAMA TECH spol. s r.o., OP PIK, 2015

Nestátní neziskové organizace:

 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov
  Multifunkční centrum zájmového vzdělávání, IROP, 2017
 • Základní škola Prachatice, Vodňanská
  Půdní vestavba a vybudování učebny fyziky a chemie, IROP, 2016
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka
  Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu, IROP, 2016
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka
  Zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240, OP VVV, 2016
 • Mateřská škola Prachatice
  Zvýšení kvality vzdělávání v Mateřské škole Prachatice, OP VVV, 2016
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka
  Škola pro všechny, OP VVV, 2015

 

Analytické, strategické a koncepční práce

Kraje/ samospráva:

 • Jihočeský kraj
  Hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje - analýza problémů a potřeb, 2014
 • Jihočeský kraj
  Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014-2020, 2011 – 2013
 • Kraj Vysočina
  Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020, 2013 - 2014

Města/ obce:

 • Město Dačice
  Strategický plán rozvoje města Dačice (2016 – 2025, s výhledem do roku 2030), 2015 - 2016
 • Obec Větřní
  Analýza možností využití objektu bývalého hotelu Golf v obci Větřní pro zajištění pobytových sociálních služeb, 2015
 • Město Týn nad Vltavou
  Strategický plán rozvoje města Týn nad Vltavou na období 2016 – 2022, 2015
 • Statutární město České Budějovice
  Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 2014-2020, 2014 - 2015
 • Město Volary
  Strategický plán rozvoje města Volary pro období let 2014 až 2020, 2014

Podnikatelé:

 • Atelier A8000 spol. s r.o.
  Analýza vybraných ukazatelů obce Loučovice v demografické, sociální a hospodářské oblasti, 2015

Nestátní neziskové organizace:

 • Nadační fond Karla Klostermanna
  Koncepce rozvoje cestovního ruchu Javorník na Šumavě a okolí, 2012
 • Jihočeská Silva Nortica
  Studie – trh práce ve vazbě na technické vzdělávání na území Euroregionu Silva Nortica, 2010
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
  Analýza aktuální situace v zaměstnanosti Jihočeského kraje se zaměřením na mladé 15-24 let a starší 50-64 let, 2010
 • Sdružení pohraničních obcí a měst okrasu Jindřichův Hradec
  aktualizace Rozvojové strategie Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec, 2009

 

Projektový management

Města/ obce:

 • Městys Kolinec
  Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec, IROP, 2017 - dosud
 • Obec Včelná
  Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná, IROP, 2015 - dosud

Operační program Životní prostředí

Podnikatelé:

 • INVESTIX a.s.
  Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s., OPZP, 2017 - dosud
 • TLV s.r.o.
  Realizace portálu pro satelitní sledování vozidel společností TLV s.r.o., OP PIK, 2015 - 2017
 • Nemocnice České Budějovice a.s.
  Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., IROP, 2016 - dosud
 • JIRI MODELS a.s.
  Rozšíření exportních trhů IV, OP PIK, 2016 - 2017
 • KAMA TECH spol. s r.o.
  Nové technologie pro společnost KAMA TECH spol. s r.o., OP PIK, 2016 - 2017
 • Nemocnice České Budějovice a.s.
  Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Nem. Č. Budějovice II, IOP 2014 - 2015
 • Nemocnice České Budějovice a.s.
  Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nem. Č. Budějovice, IOP, 2014 - 2015

Nestátní neziskové organizace:

 • DialogCB, z.s.
  DIALOG - podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb, OP LZZ, 2014 - 2015
 • Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
  Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v DS Vysoké Mýto, OP LZZ Oblast podpory 3.1, 2011 – 2013
 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
  Aktivně za prací II, OP LZZ Oblast podpory 3.3, 2010 - 2012
 • Cisterciácké opatství Vyšší Brod
  Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko / jižní Čechy, část II. (realizace), OP PS ČR-AT Prioritní osa 1, 2011 - 2014

 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Kraje/ samospráva:

 • Město České Velenice
  Česko - rakouské komunitní centrum, 2014-2015
 • Jihočeský kraj
  Modernizace silnice II/152 mezi hraničními přechody Slavonice - Fratres a Nová Bystřice - Grametten - 1.etapa, 2013

Nestátní neziskové organizace:

 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
  Iniciativa 50+, 2016
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Matematickou cestou k technice (MatemaTech), 2016
 • Cisterciácké opatství Vyšší Brod
  Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko / jižní Čechy, část II. (realizace), 2011-2014
 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
  Přeshraniční trh práce v oblasti turismus/cestovní ruch/gastronomie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, 2012

 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Nestátní neziskové organizace:

 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická
  Technické vzdělávání přes hranice, 2017
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická
  Podpora odborného technického vzdělávání přes hranice, 2012
 • Muzeum středního Pootaví
  Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese, 2010-2012
 • TURISMA o.s.
  Rozvoj přeshraniční sportovní spolupráce - sjezdové lyžování, 2012

 

Operační program Životní prostředí

Města/ obce:

 • Město Rudolfov
  Kompostéry pro domácnosti ve městě Rudolfov, 2015
 • Obec Kyjovice
  Realizace energetických úspor budovy Mateřské školy v Kyjovicích, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012
 • Městys Katovice
  Energetické úspory v ZŠ Katovice, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012
 • Město Budišov nad Budišovkou
  Zateplení MŠ Budišov nad Budišovkou, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012

Nestátní neziskové organizace:

 • Mateřská škola Prachatice
  Učíme se v zahradě, 2015
 • Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
  Zateplení budovy střediska Domu dětí a mládeže na ul. Podroužkova 1663 v Ostravě-Porubě, OP ŽP Oblast podpory 3.2, 2012

 

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Kraje/města/ obce:

 • Město Rudolfov
  Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově / Rekonstrukce ulice Pod Svahem v Rudolfově / Rekonstrukce ulice Na Spojce, Rudolfov, 2014
 • Město Trhové Sviny
  Výstavba místní komunikace Todně, 2014
 • Město Strakonice
  Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích, 2013
 • Jihočeský kraj
  Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9), 2014
 • Obec Ostrovec
  Rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrovec, 2013

 

Podnikatelé:

 • Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
  Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice, Oblast podpory 3.1, 2012

 

Nestátní neziskové organizace:

 • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu
  Modernizace Kuchařského studia a odborné učebny, 2014
 • Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
  Vzdělávání v 21. století - interaktivně, 2014
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
  Modernizace vzdělávání v technických oborech, 2014
 • Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova
  Moderní výuka přírodních věd na gymnáziu, 2014

 


 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podnikatelé:

 • Employment Service, a.s.
  Pro práce – aktivní asistence, 22014
 • MOTOR JIKOV Group a.s.
  Nová koncepce profesního vzdělávání zaměstnanců MOTOR JIKOV Group, Oblast podpory 1.1., 2013-2015
 • MOSER a.s.
  Prohloubení řemeslnnýchdovedností zaměstnanců společnosti MOSER, a.s. v rámci specifického vzdělávání, Oblast podpory 1.1., 2013-2014
 • ZEELANDIA s.r.o.
  ZEELANDIA - vzděláváním k vyšší profesionalitě, Oblast podpory 1.1, 2010-2012

Nestátní neziskové organizace:

 • Dialog CB z.s.
  Dialog – podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb / projektový management, 2015
 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
  Mám co nabídnout?! Podpora rovných příležitostí osob 50+, 2014
 • Ledax o.p.s.
  Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s., 2013
 • Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
  Další vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto, 2013

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kraje/ samospráva:

 • Jihočeský kraj
  Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, Oblast podpory 1.1, 2013

Nestátní neziskové organizace:

 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická
  Podpora výuky cizích jazyků na SPŠ automobilní, 2015
 • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice
  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky školy, 2015
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická
  Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji / projektový management, 2013 - 2015
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická
  Další vzdělávání pracovníků ve strojírenství a autoprůmyslu, Oblast podpory 3.2, 2013-2015
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec
  Podpora technických oborů, Oblast podpory 1.1, 2012-2014
 • Základní škola Prachatice, Zlatá stezka
  Příroda je život, Oblast podpory 1.1, 2011-2012
 • Střední škola Vimperk
  Soubor inovativních metod popularizujících odborné vzdělávání, 2013

 

Operační program Podnikání a inovace

Podnikatelé:

 • SANTAL spol. s.r.o.
  Rekonstrukce a dostavba výrobního areálu, OPPI Nemovitosti, 2013
 • JIRI MODELS a.s.
  Rozšíření exportních trhů 3, OPPI Marketing, 2013
 • Krumlovský mlýn a.s.
  MVE Jelení lávka II Český Krumlov, OPPI Ekoenergie, 2012
 • JIRI MODELS a.s.
  Rozšíření exportních trhů 3 (+ následné poradenství), OPPI Marketing, 2012
 • JIRI MODELS a.s.
  Vývoj a implementace nových modulů a zefektivnění stávajících procesů ve společnosti JIRI MODELS(+ následné poradenství), OPPI ICT v podnicích, 2012-2014
 • EccECOCARE spol. s r.o.
  Zavedení inovativních metod řezání pro inovaci výrobního procesu na výrobu patentovaného produktu OILMAXX, OPPI Inovace, 2012
 • MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
  Vybavení technologického vývojového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s.(+ následné poradenství), OPPI Potenciál, 2011
 • Employment Service, a.s.
  Školicí středisko Employment Service, a.s. (+ následné poradenství), OPPI Školicí střediska, 2011
 • TEMS s.r.o.
  Školicí středisko TEMS s.r.o., OPPI Školicí střediska, 2011
 • JIRI MODELS a.s.
  Rozšíření exportních trhů 2 (+ následné poradenství), OPPI Marketing, 2011
 • KERN-LIEBERS CR s.r.o.
  Poradenství k projektu: Inovace speciálních strojírenských dílů pro automob. průmysl, OPPI Inovace, 2011 – 2013

 

Podrobný přehled referencí zpracovaných projektů a realizovaných projektových managementů podle vybraných dotačních titulů:

 

 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí