Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Analýzy, studie proveditelnosti | Naše služby | KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Naše služby » Analýzy, studie proveditelnosti

 

Analýzy, studie proveditelnosti

graf

Regionální rozvoj zahrnuje projekty z řady oblastí komunitní společnosti, územního rozvoje, podnikání a obchodu. Pro realizaci většiny z nich je potřeba mít zpracovány analytické a koncepční práce nebo strategické rozvojové dokumenty.

Za dobu své existence jsem zpracovali na dvě sta analytických a koncepčních prací a dobře víme, jaké náležitosti musí dokument mít, aby efektivně sloužil svému účelu.

Mezi další důležité rozvojové procesy patří komunitní plánování sociálních služeb, které reflektuje potřeby občanské společnosti. Ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s jsem zpracovali řadu komunitních plánů napříč obcemi a správními celky Jihočeského kraje.

 

Z řady analytických dokumentů vybíráme pro vaši inspiraci některé z nich:

Analýzy, studie proveditelnosti

 • terénní a dotazníková šetření

 • tématické rozvojové koncepce

 • regionální rozvojové koncepce

 • komunitní plány sociálních služeb

Specializujeme se také na oponentury těchto dokumentů.

 

Výhody spolupráce s námi:

 • know-how a garance profesionální úroveň zpracovaných dokumentů a jejich užitné hodnoty

 • mnohaletá zkušenost s dokumenty tohoto typu napříč obory

 • nestrannost a nezaujatost pohledu "zvenčí"

 • úspora času se zpracováním dokumentů

 

Kontaktujte nás   Další služby pro vás

 

Mezi naše klienty v této oblastí patří např.:

 • Nadační fond Karla Klostermanna, Koncepce rozvoje cestovního ruchu Javorník na Šumavě a okolí, 2012
 • Obec Bohuslavice, Analýza seniorské populace na území obce Bohuslavice, 2011
 • Město Český Krumlov, Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízení a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov, 2010
 • Jihočeská Silva Nortica, Studie – trh práce ve vazbě na technické vzdělávání na území Euroregionu Silva Nortica, 2010
 • Českomoravská konfederace odborových svazů, Analýza aktuální situace v zaměstnanosti Jihočeského kraje se zaměřením na mladé 15-24 let a starší 50-64 let, 2010
 • Město Hluboká nad Vltavou, Studie o využití kulturního dědictví Hlubocka – Lišovska, 2009
 • Statutární město Opava
  Studie zjišťující potřebnost sociální služby (denní stacionář) na území Statutárního města Opavy, 2009
 • Více v Referencích

 

Kontaktujte nás

 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí