Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Výzva č. 61 IROP: Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ  |  Katalog dotačních titulů  |  KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » Výzva č. 61 IROP: Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ

 
Stáhnout výzvu v PDF

Výzva č. 61 IROP: Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 
Termín vyhlášení: 15.11.2016
Termín uzávěrky: 31.10.2022
 
 
Místo realizace: České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území.
 
 
Výše podpory:
85 - 100 % dle druhu žadatele
 
 

Žadatelé:

  • Stát/město/kraj
  • NNO
  • Jiné
 

Oblast podpory:

  • Sociální a zdravotní oblast
 
 

Podporované aktivity:

Podporované aktivity:

Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb
- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
- výstavba a stavební úpravy, s cílem  transformovat pobytov á zařízení  sociálních  služeb  v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
- výstavba a stavební úpravy, které  vytvoří  podmínky  pro  kvalitní  poskytování  sociálních služeb,  obnovu  a  zkvalitnění
materiálně  technické  základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Aktivita Rozvoj komunitních center
- výstavba,  rekonstrukce  a  úpravy  objektu  a  zázemí  pro poskytování  aktivit  komunitních  center  včetně  sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
- nákup budov,
- nákup automobilu,
- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

Aktivita Sociální bydlení
- pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace  pro  potřeby  sociálního  bydlení  a  pořízení nezbytného základního vybavení.

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii IPRÚ.

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí