Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Výzva č. 03_16_047: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje | Katalog dotačních titulů | KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » Výzva č. 03_16_047: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 
Stáhnout výzvu v PDF

Výzva č. 03_16_047: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Zaměstnanost

 
Termín vyhlášení: 29.4.2016
Termín uzávěrky: 31.12.2021
 
 
Místo realizace: Celá ČR bez Prahy
Alokace: 1 816 957 478 Kč
 
 
Výše podpory:
min. 400 tis. Kč - max. 6/10 mil. Kč, míra podpory 85 - 100%
 
 

Žadatelé:

 • Podnikatel
 • Stát/město/kraj
 • NNO
 • Škola a školské zařízení
 • Jiné

MAS - Místní akční skupiny

 

Oblast podpory:

 • Sociální a zdravotní oblast
 • Rozvoj venkova, zemědělství a rybářství
 • Jiné
 
 

Podporované aktivity:

Podporované aktivity:
1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
- 1.1 Sociální služby
- 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování


2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
- 2.1 Komunitní sociální práce
- 2.2 Komunitní centra


3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
- 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
- 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
- 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
- 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání


4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
- 4.1 Integrační sociální podnik
- 4.2 Environmentální sociální podnik


5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
- 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
- 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
- 5.3 Příměstské tábory
- 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
- 5.5 Dětské skupiny
- 5.6 Vzdělávání pečujících osob

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí