Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Úspory energie – Výzva IV  |  Katalog dotačních titulů  |  KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » Úspory energie – Výzva IV

 
Stáhnout výzvu v PDF

Úspory energie – Výzva IV

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 
Termín vyhlášení: 2.7.2018
Termín uzávěrky: 29.4.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR bez Prahy
Alokace: 6 000 000 000 Kč
 
 
Výše podpory:
výše dle velikosti žadatele, 30-50% dotace
 
 

Žadatelé:

  • Podnikatel
 

Oblast podpory:

  • Start, rozvoj a investice do podnikání
  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Životní prostředí
 

Uznatelné náklady:

Minimální výše nákladů 300 000,- kč, maximální výše nákladů na projekt 400mil. Kč Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.

 

Podporované aktivity:

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020.

Podporované aktivity:

- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
- využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
- instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Způsobilé výdaje:

dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
energetický posudek
projektová dokumentace
náklady na organizaci výběrového řízení

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí