Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)  |  Katalog dotačních titulů  |  KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

 
Stáhnout výzvu v PDF

Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 
Termín vyhlášení: 26.11.2018
Termín uzávěrky: 28.5.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR bez Prahy
Alokace: 250 000 000 Kč
 
 
Výše podpory:
dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč
 
 

Žadatelé:

  • Podnikatel
 

Oblast podpory:

  • Výzkum, vývoj, inovace
 

Uznatelné náklady:

míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů

 

Podporované aktivity:

Hlavním cílem VIII. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
- podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 - dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
 - dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí