Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV  |  Katalog dotačních titulů  |  KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV

 
Stáhnout výzvu v PDF

Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 
Termín vyhlášení: 3.8.2018
Termín uzávěrky: 29.3.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR bez Prahy
Alokace: 930 000 000,- Kč
 
 
Výše podpory:
dle podporované aktivity a velikosti žadatele, 40-80% dotace
 
 

Žadatelé:

  • Podnikatel
 

Oblast podpory:

  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Životní prostředí
 

Uznatelné náklady:

dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci: v aktivitě vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 200 mil. Kč, v aktivitě KVET z biomasy, limitně do výše 165 mil. Kč, v aktivitě výtopen z biomasy, limitně do výše 400 mil. Kč, v aktivitě MVE, limitně do výše 165 mil. Kč.

 

Podporované aktivity:

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Podporované aktivity:

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

 

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 - výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic
 - využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie

 

 

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí