Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

17. výzva Národního programu životního prostředí - Domovní čistírny odpadních vod  |  Katalog dotačních titulů  |  KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » 17. výzva Národního programu životního prostředí - Domovní čistírny odpadních vod

 
Stáhnout výzvu v PDF

17. výzva Národního programu životního prostředí - Domovní čistírny odpadních vod

 

Druh programu: Státní grantové programy

Název programu: MŽP

 
Termín vyhlášení: 16.10.2017
Termín uzávěrky: 30.6.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR
Alokace: 200 mil. Kč
 
 
Výše podpory:
80% dotace
 
 

Žadatelé:

  • Podnikatel
  • Stát/město/kraj

spolky

 

Oblast podpory:

  • Rozvoj venkova, zemědělství a rybářství
  • Životní prostředí
 

Uznatelné náklady:

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč. Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Podporované aktivity:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 1. 3. B Domovní čistírny odpadních vod.
Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě
DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na:
a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě
vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. 

 

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí