Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

114. výzva OPŽP Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů | Katalog dotačních titulů | KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » 114. výzva OPŽP Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 
Stáhnout výzvu v PDF

114. výzva OPŽP Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Životní prostředí

 
Termín vyhlášení: 3.9.2018
Termín uzávěrky: 2.12.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR
Alokace: 500 mil. Kč
 
 
Výše podpory:
Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
 
 

Žadatelé:

 • Podnikatel
 • Stát/město/kraj
 • NNO
 • Škola a školské zařízení
 • Výzkumná instituce
 • Jiné
 

Oblast podpory:

 • Životní prostředí
 

Uznatelné náklady:

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

 

Podporované aktivity:

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Příklady podporovaných projektů
- Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 a 16 dle Katalogu odpadů). Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %.

Žadatel v rámci žádosti o podporu předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení.

Maximální měrné finanční náklady k navýšení kapacity zařízení mohou být 35 000 Kč/t (Jedná se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě zařízení v Kč/t odpadu za rok).

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí