Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

104. výzva OPŽP: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů | Katalog dotačních titulů | KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » 104. výzva OPŽP: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 
Stáhnout výzvu v PDF

104. výzva OPŽP: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Životní prostředí

 
Termín vyhlášení: 3.9.2018
Termín uzávěrky: 28.2.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR
Alokace: 800 mil.Kč
 
 
Výše podpory:
Max. 85 % celkových způsobilých výdajů
 
 

Žadatelé:

 • Podnikatel
 • Stát/město/kraj
 • NNO
 • Škola a školské zařízení
 • Výzkumná instituce
 • Jiné
 

Oblast podpory:

 • Životní prostředí
 

Uznatelné náklady:

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

 

Podporované aktivity:

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady podporovaných projektů
výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO),
výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů,
výstavba a modernizace bioplynových stanic,
výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
výroba paliv z ostatních odpadů,
nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních.

Napříč všemi aktivitami podporovanými v rámci 104. výzvy platí, že jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor.

Pro účel hodnocení bude alokace poměrově rozdělena mezi typové projekty dle jednotlivých sad hodnotících kritérií tj. např. sběrné dvory, třídicí linky atd. Poměrové rozdělení bude provedeno na základě požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí, které úspěšně prošly věcným hodnocením. e.

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí