Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

03_17_083 OPZ: Nová řešení pro tíživé sociální problémy  |  Katalog dotačních titulů  |  KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Katalog dotačních titulů » 03_17_083 OPZ: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

 
Stáhnout výzvu v PDF

03_17_083 OPZ: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

 

Druh programu: Evropské fondy

Název programu: OP Zaměstnanost

 
Termín vyhlášení: 31.10.2017
Termín uzávěrky: 30.9.2019
 
 
Místo realizace: Celá ČR
Alokace: 50 mil. Kč
 
 
Výše podpory:
dle typu žadatele, dotace 95-100%
 
 

Žadatelé:

  • Stát/město/kraj
  • NNO

poskytovatelé sociálních služeb

 

Oblast podpory:

  • Sociální a zdravotní oblast
 

Uznatelné náklady:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK

 

Podporované aktivity:

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu služeb poskytovaných servisními organizacemi prostřednictvím orientace na reálné potřeby klientů, analýzy systému poskytování služeb a principů učící se organizace. V rámci podpořených projektů budou organizace podrobně analyzovat své stávající
služby a na základě získaných zjištění služby měnit. Druhou možností je zaměřit se na vznik a rozvoj nové služby, nebo rozšíření stávající služby pro nový typ klientů. Nově vytvořené úpravy služeb či přímo nové služby budou opakovaně pilotně testovány s jejich uživateli.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy budou:
- analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb
- analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby a dalších relevantních aktérů
- vývoj a pilotní testování úpravy služeb
- vývoj a pilotní testování nové služby
- rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami)
- vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace)8
- rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných pro realizaci řešení

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými cílovými skupinami:
● uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby,
● osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou,
● poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci,
● osoby pečující o jiné závislé osoby,
● rodiče s malými dětmi, osoby pečující o malé děti,
● zaměstnanci NNO a sociálních podniků,
● zaměstnavatelé a zaměstnanci,
● osoby samostatně výdělečně činné,
● orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci,
● osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k (vyššímu) věku,
● veřejnost

 

 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní formulář

 

 
 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí