Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Třetí výzva MZe na výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizací! | Aktuality | KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů

 

KP projekt s.r.o. – grantové a dotační poradenství, tvorba strategických dokumentů » Aktuality » Třetí výzva MZe na výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizací!

 

Třetí výzva MZe na výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizací!

P1000367

pondělí, 9. května 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo již III. výzvu v programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Oprávněnými žadateli jsou obce a svazky obcí, výše podpory je max. 50 mil. Kč na jednu akci. Do programu budou zařazeny pouze projekty, které doloží pravomocné stavební povolení.

 

Dotace je určena na:

 • výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění kvality technologie úpravy vody, její akumulaci a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel,
 • výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí na ni být napojeno min. 50 % obyvatel obce),
 • výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV,
 • dostavbu kanalizačních systémů a souvis
 • výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel,
 • ejících objektů min. pro 100 obyvatel obce/místní části s velikostí do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny na existující a kapacitně vyhovující ČOV,
 • odstranění volných vyústí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části s velikostí do 1000 obyvatel spojené s výstavbou ČOV nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

 

Termín pro podání žádosti je 14.09. 2016.
Pro více informací nebo posouzení Vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat!

 

Aktuální výzva    Rádi zdarma posoudíme i Váš projekt   Kontaktujte nás

 

 

 

Zasílání aktuálních informací

Přihlaste se k odběru:
 
Pro ověření
vyplňte 1. písmenko abecedy:
 

Kontaktujte nás


 

 

 
Pro ověření napište první písmeno abecedy:
 
 
 
KP projekt s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: +420 724 771 027
Email: info@kpprojekt.cz
www.kpprojekt.cz

 
Společnost je součástí koncernu DfK Group.
Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 11725.
Ochrana soukromí